Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Luster - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 570 28,7 359 31,4 929 29,8 2,2
H 156 7,9 113 9,9 269 8,6 -2,3
Frp 109 5,5 83 7,3 192 6,2 -1,3
SV 99 5,0 38 3,3 137 4,4 0,9
Sp 764 38,4 399 34,9 1 163 37,3 -2,4
KrF 102 5,1 55 4,8 157 5,0 -0,3
V 34 1,7 28 2,4 62 2,0 0,0
MDG 51 2,6 20 1,7 71 2,3 0,3
R 62 3,1 23 2,0 85 2,7 1,9
Andre -11 -0,6 -4 -0,3 -15 -0,5 0,7
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 546 77,8 839 73,3 2 385 76,5 2,9
H+Frp+
KrF+V
401 20,2 279 24,4 680 21,8 -3,9
Stemmeberettigede: 3 836
Opptalte stemmer: 3 131
Fremmøte: 81,6 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier