Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Lærdal - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 182 29,1 189 30,0 371 29,6 2,4
H 87 13,9 64 10,1 151 12,1 -1,3
Frp 55 8,8 44 7,0 99 7,9 -2,3
SV 47 7,5 39 6,2 86 6,9 1,6
Sp 186 29,8 242 38,4 428 34,2 -2,7
KrF 4 0,6 4 0,6 8 0,6 0,1
V 14 2,2 4 0,6 18 1,4 -1,0
MDG 12 1,9 12 1,9 24 1,9 0,4
R 28 4,5 20 3,2 48 3,8 1,7
Andre -2 -0,3 -3 -0,5 -5 -0,4 0,8
Ap+SV+
MDG+Sp+R
455 72,8 502 79,6 957 76,4 3,4
H+Frp+
KrF+V
160 25,6 116 18,4 276 22,0 -4,5
Stemmeberettigede: 1 569
Opptalte stemmer: 1 256
Fremmøte: 79,7 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier