Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Aurland - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 149 30,0 146 27,8 295 29,0 2,3
H 71 14,3 71 13,5 142 14,0 -4,8
Frp 34 6,9 49 9,3 83 8,2 -1,9
SV 27 5,4 22 4,2 49 4,8 1,5
Sp 139 28,0 171 32,6 310 30,5 0,9
KrF 6 1,2 2 0,4 8 0,8 -0,6
V 10 2,0 16 3,0 26 2,6 -1,2
MDG 26 5,2 16 3,0 42 4,1 -0,7
R 27 5,4 16 3,0 43 4,2 3,4
Andre -19 -3,8 -5 -1,0 -24 -2,3 1,9
Ap+SV+
MDG+Sp+R
368 74,2 371 70,7 739 72,6 7,4
H+Frp+
KrF+V
121 24,4 138 26,3 259 25,6 -8,5
Stemmeberettigede: 1 244
Opptalte stemmer: 1 021
Fremmøte: 82,1 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier