Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Sogndal - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 1 129 25,3 682 27,6 1 811 26,2 2,1
H 547 12,2 293 11,9 840 12,2 -2,4
Frp 263 5,9 187 7,6 450 6,5 -1,5
SV 454 10,2 152 6,2 606 8,8 1,3
Sp 1 289 28,8 770 31,2 2 059 29,8 -3,6
KrF 211 4,7 107 4,3 318 4,6 0,2
V 152 3,4 83 3,4 235 3,4 -0,2
MDG 189 4,2 69 2,8 258 3,7 0,9
R 163 3,6 57 2,3 220 3,2 2,0
Andre -118 -2,6 -31 -1,3 -149 -2,1 0,2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 224 72,2 1 730 70,0 4 954 71,7 2,7
H+Frp+
KrF+V
1 173 26,3 670 27,1 1 843 26,7 -3,9
Stemmeberettigede: 8 600
Opptalte stemmer: 6 939
Fremmøte: 80,7 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Sogndal | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier