Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Høyanger - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 388 35,0 458 34,9 846 35,1 -3,2
H 100 9,0 124 9,5 224 9,3 -6,4
Frp 94 8,5 98 7,5 192 8,0 0,1
SV 79 7,1 55 4,2 134 5,6 2,7
Sp 224 20,2 385 29,3 609 25,3 1,0
KrF 24 2,2 20 1,5 44 1,8 -0,6
V 17 1,5 14 1,1 31 1,3 -0,8
MDG 23 2,1 8 0,6 31 1,3 -0,2
R 116 10,5 98 7,5 214 8,9 4,7
Andre 19 1,7 35 2,7 54 2,2 3,1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
830 75,0 1 004 76,5 1 834 76,2 5,0
H+Frp+
KrF+V
235 21,2 256 19,5 491 20,4 -7,7
Stemmeberettigede: 3 091
Opptalte stemmer: 2 419
Fremmøte: 78,3 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Høyanger | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier