Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Alver - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 1 734 20,9 1 641 18,6 3 375 19,9 0,0
H 1 778 21,4 1 839 20,8 3 617 21,3 -7,7
Frp 1 129 13,6 1 492 16,9 2 621 15,4 -1,0
SV 475 5,7 400 4,5 875 5,1 0,9
Sp 1 248 15,0 1 673 18,9 2 921 17,2 5,1
KrF 841 10,1 774 8,8 1 615 9,5 -1,0
V 193 2,3 206 2,3 399 2,3 -0,5
MDG 202 2,4 134 1,5 336 2,0 -0,3
R 304 3,7 220 2,5 524 3,1 1,9
Andre 192 2,3 190 2,2 382 2,2 2,7
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 963 47,8 4 068 46,0 8 031 47,3 7,6
H+Frp+
KrF+V
3 941 47,5 4 311 48,8 8 252 48,5 -10,2
Stemmeberettigede: 21 102
Opptalte stemmer: 17 133
Fremmøte: 81,2 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Alver | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier