Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Askøy - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 2 618 24,7 1 309 22,9 3 927 24,3 2,0
H 2 826 26,7 1 516 26,5 4 342 26,9 -7,0
Frp 1 562 14,8 978 17,1 2 540 15,7 -3,4
SV 845 8,0 397 6,9 1 242 7,7 1,6
Sp 661 6,2 411 7,2 1 072 6,6 2,7
KrF 482 4,6 224 3,9 706 4,4 -0,5
V 377 3,6 214 3,7 591 3,7 -0,3
MDG 338 3,2 128 2,2 466 2,9 0,4
R 404 3,8 171 3,0 575 3,6 1,8
Andre 127 1,2 97 1,7 224 1,4 2,4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
4 866 46,0 2 416 42,3 7 282 45,1 8,5
H+Frp+
KrF+V
5 247 49,6 2 932 51,3 8 179 50,7 -11,2
Stemmeberettigede: 20 634
Opptalte stemmer: 16 292
Fremmøte: 78,0 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Askøy | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier