Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Samnanger - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 169 25,6 205 24,1 374 25,0 -1,2
H 104 15,8 106 12,5 210 14,0 -7,9
Frp 95 14,4 178 20,9 273 18,2 0,3
SV 35 5,3 38 4,5 73 4,9 1,5
Sp 111 16,8 174 20,4 285 19,1 4,0
KrF 48 7,3 45 5,3 93 6,2 -1,1
V 13 2,0 11 1,3 24 1,6 0,2
MDG 20 3,0 11 1,3 31 2,1 -1,7
R 24 3,6 38 4,5 62 4,1 3,1
Andre 20 3,0 20 2,4 40 2,6 4,5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
359 54,5 466 54,8 825 55,2 5,7
H+Frp+
KrF+V
260 39,5 340 40,0 600 40,0 -8,5
Stemmeberettigede: 1 871
Opptalte stemmer: 1 510
Fremmøte: 80,8 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier