Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Ulvik - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 94 19,1 21 14,3 115 18,1 -1,9
H 41 8,4 12 8,2 53 8,4 -2,7
Frp 28 5,7 15 10,2 43 6,8 -2,9
SV 52 10,6 14 9,5 66 10,4 3,0
Sp 193 39,3 59 40,1 252 39,7 6,2
KrF 8 1,6 1 0,7 9 1,4 -1,2
V 22 4,5 5 3,4 27 4,3 -5,8
MDG 18 3,7 2 1,4 20 3,2 1,2
R 27 5,5 9 6,1 36 5,7 3,7
Andre -10 -2,0 3 2,0 -7 -1,1 -0,8
Ap+SV+
MDG+Sp+R
384 78,2 105 71,4 489 77,1 12,2
H+Frp+
KrF+V
99 20,2 33 22,4 132 20,9 -12,6
Stemmeberettigede: 772
Opptalte stemmer: 638
Fremmøte: 82,9 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier