Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Tysnes - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 170 17,4 128 16,3 298 17,0 -1,3
H 250 25,6 204 26,0 454 26,0 -6,6
Frp 152 15,6 132 16,8 284 16,2 0,2
SV 83 8,5 56 7,1 139 7,9 5,4
Sp 152 15,6 161 20,5 313 17,9 -0,2
KrF 49 5,0 30 3,8 79 4,5 -0,7
V 14 1,4 17 2,2 31 1,8 -0,9
MDG 36 3,7 12 1,5 48 2,7 0,2
R 34 3,5 11 1,4 45 2,6 1,3
Andre 1 0,1 9 1,1 10 0,6 2,2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
475 48,6 368 46,9 843 48,1 5,4
H+Frp+
KrF+V
465 47,6 383 48,8 848 48,5 -8,0
Stemmeberettigede: 2 156
Opptalte stemmer: 1 762
Fremmøte: 81,7 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier