Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Bergen - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 24 303 23,1 14 556 24,2 38 859 23,6 -0,7
H 28 106 26,7 15 390 25,6 43 496 26,5 -5,1
Frp 9 216 8,7 6 193 10,3 15 409 9,4 -3,2
SV 12 356 11,7 6 354 10,6 18 710 11,4 2,3
Sp 5 413 5,1 3 414 5,7 8 827 5,4 1,2
KrF 3 699 3,5 2 118 3,5 5 817 3,5 -0,6
V 5 849 5,5 3 770 6,3 9 619 5,9 0,4
MDG 6 290 6,0 2 412 4,0 8 702 5,3 0,8
R 6 578 6,2 3 005 5,0 9 583 5,8 3,0
Andre -2 672 -2,5 -732 -1,2 -3 404 -2,1 1,2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
54 940 52,1 29 741 49,5 84 681 51,5 6,6
H+Frp+
KrF+V
46 870 44,5 27 471 45,7 74 341 45,3 -8,5
Stemmeberettigede: 206 947
Opptalte stemmer: 165 546
Fremmøte: 80,0 %
Oppdatert: 17/9 kl 13:07:13 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Bergen | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier