Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Vennesla - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 893 22,9 765 18,2 1 658 20,6 -1,8
H 509 13,1 618 14,7 1 127 14,0 -6,9
Frp 449 11,5 646 15,4 1 095 13,6 -6,0
SV 192 4,9 135 3,2 327 4,1 1,2
Sp 491 12,6 747 17,8 1 238 15,4 7,1
KrF 869 22,3 862 20,5 1 731 21,5 3,4
V 64 1,6 73 1,7 137 1,7 -0,5
MDG 70 1,8 48 1,1 118 1,5 0,0
R 97 2,5 82 2,0 179 2,2 1,5
Andre 195 5,0 133 3,2 328 4,0 2,2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 743 44,7 1 777 42,3 3 520 43,8 8,0
H+Frp+
KrF+V
1 891 48,5 2 199 52,4 4 090 50,8 -10,0
Stemmeberettigede: 10 735
Opptalte stemmer: 8 099
Fremmøte: 75,5 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Vennesla | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier