Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Bykle - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 57 20,4 42 17,9 99 19,3 -1,5
H 46 16,4 50 21,4 96 18,8 -3,2
Frp 19 6,8 20 8,5 39 7,6 -6,0
SV 17 6,1 18 7,7 35 6,8 1,7
Sp 75 26,8 56 23,9 131 25,6 6,1
KrF 24 8,6 15 6,4 39 7,6 -0,9
V 13 4,6 12 5,1 25 4,9 0,9
MDG 9 3,2 7 3,0 16 3,1 -0,3
R 11 3,9 6 2,6 17 3,3 2,0
Andre 0 0,0 -1 -0,4 -1 -0,2 1,3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
169 60,4 129 55,1 298 58,1 8,0
H+Frp+
KrF+V
102 36,4 97 41,5 199 38,9 -9,2
Stemmeberettigede: 661
Opptalte stemmer: 514
Fremmøte: 77,8 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier