Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Iveland - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 41 14,9 49 10,7 90 12,4 -2,5
H 29 10,5 45 9,8 74 10,2 -5,4
Frp 31 11,3 70 15,3 101 13,9 -5,8
SV 5 1,8 10 2,2 15 2,1 -0,1
Sp 86 31,3 132 28,8 218 29,9 10,1
KrF 51 18,5 85 18,6 136 18,7 -1,7
V 5 1,8 6 1,3 11 1,5 -0,4
MDG 5 1,8 5 1,1 10 1,4 -0,4
R 5 1,8 18 3,9 23 3,2 1,8
Andre 12 4,4 28 6,1 40 5,5 4,7
Ap+SV+
MDG+Sp+R
142 51,6 214 46,7 356 49,0 8,9
H+Frp+
KrF+V
116 42,2 206 45,0 322 44,3 -13,3
Stemmeberettigede: 926
Opptalte stemmer: 733
Fremmøte: 79,2 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier