Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Froland - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 267 20,8 423 21,3 690 21,2 -1,2
H 146 11,4 205 10,3 351 10,8 -7,3
Frp 216 16,9 401 20,2 617 19,0 -3,7
SV 45 3,5 45 2,3 90 2,8 0,2
Sp 267 20,8 465 23,4 732 22,5 9,7
KrF 142 11,1 223 11,2 365 11,2 -2,9
V 19 1,5 29 1,5 48 1,5 -0,2
MDG 31 2,4 18 0,9 49 1,5 0,2
R 39 3,0 51 2,6 90 2,8 2,2
Andre 78 6,1 89 4,5 167 5,2 3,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
649 50,7 1 002 50,5 1 651 50,8 11,1
H+Frp+
KrF+V
523 40,8 858 43,2 1 381 42,5 -14,1
Stemmeberettigede: 4 407
Opptalte stemmer: 3 267
Fremmøte: 74,1 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier