Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Vegårshei - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 175 27,0 152 23,3 327 25,2 -1,9
H 93 14,4 71 10,9 164 12,7 -6,9
Frp 63 9,7 69 10,6 132 10,2 -1,7
SV 23 3,5 16 2,5 39 3,0 1,0
Sp 127 19,6 208 31,9 335 25,8 9,9
KrF 103 15,9 93 14,3 196 15,1 -4,0
V 11 1,7 2 0,3 13 1,0 -0,6
MDG 14 2,2 3 0,5 17 1,3 0,3
R 18 2,8 15 2,3 33 2,5 1,9
Andre 7 1,1 16 2,5 23 1,8 1,8
Ap+SV+
MDG+Sp+R
357 55,1 394 60,4 751 57,8 11,2
H+Frp+
KrF+V
270 41,7 235 36,0 505 39,0 -13,2
Stemmeberettigede: 1 562
Opptalte stemmer: 1 300
Fremmøte: 83,2 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier