Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Farsund - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 760 19,9 323 18,7 1 083 19,6 -0,2
H 867 22,7 330 19,1 1 197 21,7 -6,2
Frp 712 18,7 417 24,1 1 129 20,5 -3,6
SV 163 4,3 44 2,5 207 3,8 0,7
Sp 444 11,6 236 13,6 680 12,3 6,1
KrF 390 10,2 191 11,0 581 10,5 -0,2
V 101 2,6 39 2,3 140 2,5 -0,3
MDG 63 1,7 21 1,2 84 1,5 0,1
R 106 2,8 30 1,7 136 2,5 0,9
Andre 143 3,8 54 3,1 197 3,6 2,6
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 536 40,3 654 37,8 2 190 39,7 7,6
H+Frp+
KrF+V
2 070 54,3 977 56,4 3 047 55,2 -10,3
Stemmeberettigede: 7 104
Opptalte stemmer: 5 543
Fremmøte: 78,0 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Farsund | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier