Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Lindesnes - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 1 650 21,7 1 001 18,7 2 651 20,5 1,0
H 1 660 21,8 1 033 19,3 2 693 20,9 -7,1
Frp 1 165 15,3 1 043 19,4 2 208 17,1 -3,4
SV 354 4,6 147 2,7 501 3,9 0,4
Sp 838 11,0 911 17,0 1 749 13,5 4,3
KrF 822 10,8 562 10,5 1 384 10,7 0,7
V 252 3,3 167 3,1 419 3,2 0,1
MDG 265 3,5 96 1,8 361 2,8 0,2
R 216 2,8 103 1,9 319 2,5 1,4
Andre 127 1,7 143 2,7 270 2,1 2,2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 323 43,6 2 258 42,1 5 581 43,2 7,3
H+Frp+
KrF+V
3 899 51,2 2 805 52,3 6 704 51,9 -9,7
Stemmeberettigede: 16 798
Opptalte stemmer: 12 979
Fremmøte: 77,3 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Lindesnes | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier