Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Kristiansand - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 8 091 22,0 5 876 22,8 13 967 22,5 -0,1
H 8 624 23,4 5 865 22,7 14 489 23,3 -6,7
Frp 3 177 8,6 2 932 11,4 6 109 9,8 -4,2
SV 2 720 7,4 1 382 5,4 4 102 6,6 1,2
Sp 2 392 6,5 1 817 7,0 4 209 6,8 2,8
KrF 4 709 12,8 3 388 13,1 8 097 13,0 1,6
V 1 717 4,7 1 141 4,4 2 858 4,6 0,1
MDG 1 753 4,8 777 3,0 2 530 4,1 0,4
R 1 565 4,3 819 3,2 2 384 3,8 2,2
Andre 302 0,8 597 2,3 899 1,4 2,3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
16 521 44,9 10 671 41,4 27 192 43,8 6,5
H+Frp+
KrF+V
18 227 49,5 13 326 51,7 31 553 50,7 -9,2
Stemmeberettigede: 81 546
Opptalte stemmer: 62 584
Fremmøte: 76,7 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Kristiansand | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier