Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Vinje - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 156 17,7 255 18,8 411 18,4 -1,2
H 69 7,8 105 7,7 174 7,8 -3,4
Frp 68 7,7 153 11,3 221 9,9 -2,8
SV 109 12,4 91 6,7 200 9,0 3,0
Sp 335 38,1 597 44,0 932 41,8 0,6
KrF 21 2,4 32 2,4 53 2,4 -0,6
V 17 1,9 17 1,3 34 1,5 0,2
MDG 29 3,3 16 1,2 45 2,0 0,2
R 51 5,8 43 3,2 94 4,2 2,4
Andre -4 -0,5 25 1,8 21 1,0 1,6
Ap+SV+
MDG+Sp+R
680 77,3 1 002 73,8 1 682 75,4 5,0
H+Frp+
KrF+V
175 19,9 307 22,6 482 21,6 -6,6
Stemmeberettigede: 2 808
Opptalte stemmer: 2 237
Fremmøte: 79,7 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier