Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Færder - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 2 604 24,6 1 469 26,2 4 073 25,3 -0,9
H 3 113 29,4 1 664 29,6 4 777 29,7 -5,3
Frp 1 079 10,2 640 11,4 1 719 10,7 -3,9
SV 757 7,1 334 5,9 1 091 6,8 1,4
Sp 660 6,2 380 6,8 1 040 6,5 2,7
KrF 285 2,7 155 2,8 440 2,7 -0,3
V 570 5,4 283 5,0 853 5,3 0,5
MDG 614 5,8 215 3,8 829 5,1 1,2
R 560 5,3 230 4,1 790 4,9 2,8
Andre -267 -2,5 -75 -1,3 -342 -2,1 1,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
5 195 49,1 2 628 46,8 7 823 48,6 7,2
H+Frp+
KrF+V
5 047 47,7 2 742 48,8 7 789 48,4 -9,0
Stemmeberettigede: 20 215
Opptalte stemmer: 16 206
Fremmøte: 80,2 %
Oppdatert: 17/9 kl 10:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Færder | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier