Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Nord-Aurdal - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 591 28,8 375 24,2 966 27,0 -1,9
H 313 15,3 220 14,2 533 14,9 -3,6
Frp 189 9,2 196 12,7 385 10,7 -4,9
SV 100 4,9 58 3,7 158 4,4 1,4
Sp 620 30,2 535 34,6 1 155 32,2 7,9
KrF 29 1,4 22 1,4 51 1,4 -0,6
V 45 2,2 30 1,9 75 2,1 -0,7
MDG 45 2,2 26 1,7 71 2,0 -0,4
R 61 3,0 23 1,5 84 2,3 1,4
Andre 12 0,6 22 1,4 34 0,9 1,8
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 417 69,1 1 017 65,7 2 434 67,9 8,4
H+Frp+
KrF+V
576 28,1 468 30,3 1 044 29,1 -9,8
Stemmeberettigede: 4 882
Opptalte stemmer: 3 597
Fremmøte: 73,7 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier