Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Etnedal - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 116 28,2 68 20,6 184 25,0 -2,5
H 43 10,5 23 7,0 66 9,0 -2,4
Frp 24 5,8 53 16,1 77 10,5 -2,8
SV 10 2,4 6 1,8 16 2,2 -0,1
Sp 165 40,1 138 41,8 303 41,2 5,7
KrF 15 3,6 7 2,1 22 3,0 -0,9
V 8 1,9 8 2,4 16 2,2 -0,3
MDG 10 2,4 3 0,9 13 1,8 0,0
R 11 2,7 7 2,1 18 2,4 1,3
Andre -1 -0,2 8 2,4 7 0,9 2,1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
312 75,9 222 67,3 534 72,6 4,4
H+Frp+
KrF+V
90 21,9 91 27,6 181 24,7 -6,4
Stemmeberettigede: 985
Opptalte stemmer: 741
Fremmøte: 75,2 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Etnedal | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier