Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Østre Toten - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 1 297 34,8 1 690 35,7 2 987 35,5 0,3
H 420 11,3 566 12,0 986 11,7 -4,5
Frp 329 8,8 514 10,9 843 10,0 -2,9
SV 210 5,6 167 3,5 377 4,5 0,5
Sp 905 24,3 1 297 27,4 2 202 26,2 4,5
KrF 81 2,2 67 1,4 148 1,8 -1,1
V 94 2,5 101 2,1 195 2,3 -0,1
MDG 103 2,8 59 1,2 162 1,9 0,1
R 167 4,5 118 2,5 285 3,4 2,2
Andre 15 0,4 44 0,9 59 0,7 0,9
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 682 72,0 3 331 70,4 6 013 71,5 7,6
H+Frp+
KrF+V
924 24,8 1 248 26,4 2 172 25,8 -8,6
Stemmeberettigede: 11 351
Opptalte stemmer: 8 457
Fremmøte: 74,5 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Østre Toten | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier