Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Øyer - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 582 40,6 524 36,6 1 106 38,8 2,4
H 146 10,2 114 8,0 260 9,1 -5,2
Frp 57 4,0 80 5,6 137 4,8 -2,4
SV 98 6,8 61 4,3 159 5,6 1,6
Sp 381 26,6 506 35,4 887 31,1 2,7
KrF 29 2,0 29 2,0 58 2,0 -0,8
V 24 1,7 25 1,7 49 1,7 -0,6
MDG 42 2,9 16 1,1 58 2,0 -0,2
R 42 2,9 36 2,5 78 2,7 1,7
Andre -10 -0,7 10 0,7 0 0,0 1,1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 145 79,9 1 143 79,9 2 288 80,2 8,2
H+Frp+
KrF+V
256 17,9 248 17,3 504 17,6 -9,0
Stemmeberettigede: 3 729
Opptalte stemmer: 2 864
Fremmøte: 76,8 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier