Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Sel - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 717 41,4 524 36,2 1 241 39,3 -1,4
H 140 8,1 106 7,3 246 7,8 -4,0
Frp 120 6,9 134 9,3 254 8,1 -4,6
SV 116 6,7 51 3,5 167 5,3 0,8
Sp 441 25,5 501 34,6 942 29,9 6,1
KrF 9 0,5 12 0,8 21 0,7 -0,4
V 19 1,1 12 0,8 31 1,0 0,2
MDG 33 1,9 8 0,6 41 1,3 -0,9
R 81 4,7 49 3,4 130 4,1 2,7
Andre 21 1,2 20 1,4 41 1,3 2,5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 388 80,2 1 133 78,4 2 521 79,9 7,3
H+Frp+
KrF+V
288 16,6 264 18,3 552 17,6 -8,8
Stemmeberettigede: 4 427
Opptalte stemmer: 3 176
Fremmøte: 71,7 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:41 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier