Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Lom - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 210 26,8 152 27,2 362 27,1 -1,3
H 44 5,6 18 3,2 62 4,6 -2,9
Frp 41 5,2 32 5,7 73 5,5 -3,0
SV 54 6,9 21 3,8 75 5,6 1,8
Sp 365 46,6 304 54,5 669 50,1 4,0
KrF 6 0,8 2 0,4 8 0,6 -0,4
V 5 0,6 2 0,4 7 0,5 -0,5
MDG 11 1,4 3 0,5 14 1,0 -0,6
R 29 3,7 8 1,4 37 2,8 2,1
Andre 8 1,0 5 0,9 13 1,0 1,9
Ap+SV+
MDG+Sp+R
669 85,3 488 87,5 1 157 86,6 6,0
H+Frp+
KrF+V
96 12,2 54 9,7 150 11,2 -6,8
Stemmeberettigede: 1 773
Opptalte stemmer: 1 342
Fremmøte: 75,7 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:41 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier