Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Skjåk - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 261 25,5 65 18,7 326 23,9 -2,3
H 46 4,5 12 3,4 58 4,3 -2,2
Frp 47 4,6 22 6,3 69 5,1 -3,8
SV 55 5,4 8 2,3 63 4,6 1,8
Sp 516 50,4 195 56,0 711 52,1 2,7
KrF 3 0,3 2 0,6 5 0,4 -0,5
V 6 0,6 5 1,4 11 0,8 -0,3
MDG 16 1,6 6 1,7 22 1,6 0,1
R 42 4,1 17 4,9 59 4,3 3,0
Andre 15 1,5 3 0,9 18 1,3 1,7
Ap+SV+
MDG+Sp+R
890 87,0 291 83,6 1 181 86,5 5,3
H+Frp+
KrF+V
102 10,0 41 11,8 143 10,6 -6,8
Stemmeberettigede: 1 745
Opptalte stemmer: 1 371
Fremmøte: 78,6 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:41 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier