Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Lesja - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 154 23,4 128 23,2 282 23,4 -1,1
H 49 7,4 11 2,0 60 5,0 -5,2
Frp 33 5,0 44 8,0 77 6,4 -1,5
SV 25 3,8 9 1,6 34 2,8 0,0
Sp 344 52,3 330 59,8 674 55,9 6,4
KrF 6 0,9 5 0,9 11 0,9 -0,4
V 8 1,2 3 0,5 11 0,9 0,2
MDG 8 1,2 3 0,5 11 0,9 -0,3
R 24 3,6 5 0,9 29 2,4 1,6
DEMN 2 0,3 4 0,7 6 0,5 0,1
KRISTNE 3 0,5 0 0,0 3 0,2 0,2
HELSE 0 0,0 2 0,4 2 0,2 -0,1
INP 1 0,2 1 0,2 2 0,2 0,2
PP 1 0,2 1 0,2 2 0,2 0,0
AAN 0 0,0 1 0,2 1 0,1 0,1
PIR 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
PS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
LIBS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
FNB 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
555 84,3 475 86,1 1 030 85,4 6,6
H+Frp+
KrF+V
96 14,6 63 11,4 159 13,2 -6,9
Stemmeberettigede: 1 498
Opptalte stemmer: 1 210
Fremmøte: 80,8 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier