Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Alvdal - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 213 26,6 176 26,7 389 26,8 -0,7
H 69 8,6 55 8,3 124 8,5 -0,1
Frp 29 3,6 31 4,7 60 4,1 -0,4
SV 44 5,5 24 3,6 68 4,7 0,8
Sp 354 44,3 317 48,0 671 46,2 -0,8
KrF 23 2,9 9 1,4 32 2,2 -0,5
V 16 2,0 8 1,2 24 1,7 -0,2
MDG 20 2,5 13 2,0 33 2,3 0,1
R 22 2,8 10 1,5 32 2,2 1,5
Andre -10 -1,3 -5 -0,8 -15 -1,1 0,2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
653 81,6 540 81,8 1 193 82,2 0,9
H+Frp+
KrF+V
137 17,1 103 15,6 240 16,5 -1,2
Stemmeberettigede: 1 787
Opptalte stemmer: 1 460
Fremmøte: 81,8 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier