Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Tolga - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 94 25,8 140 24,0 234 24,7 0,8
H 20 5,5 17 2,9 37 3,9 -1,0
Frp 4 1,1 17 2,9 21 2,2 -0,6
SV 58 15,9 54 9,3 112 11,8 2,2
Sp 146 40,0 304 52,1 450 47,5 -2,4
KrF 1 0,3 4 0,7 5 0,5 0,3
V 8 2,2 9 1,5 17 1,8 -1,3
MDG 15 4,1 12 2,1 27 2,9 -0,3
R 18 4,9 17 2,9 35 3,7 2,4
Andre -14 -3,8 -4 -0,7 -18 -1,9 0,5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
331 90,7 527 90,4 858 90,6 2,7
H+Frp+
KrF+V
33 9,0 47 8,1 80 8,4 -2,6
Stemmeberettigede: 1 144
Opptalte stemmer: 948
Fremmøte: 82,9 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:41 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier