Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Engerdal - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 143 25,8 83 27,4 226 26,4 -0,9
H 41 7,4 30 9,9 71 8,3 -1,5
Frp 29 5,2 24 7,9 53 6,2 -2,9
SV 18 3,2 8 2,6 26 3,0 0,4
Sp 285 51,4 143 47,2 428 49,9 2,2
KrF 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
V 4 0,7 0 0,0 4 0,5 -0,4
MDG 15 2,7 3 1,0 18 2,1 0,6
R 13 2,3 4 1,3 17 2,0 1,5
Andre -8 -1,4 4 1,3 -4 -0,5 0,7
Ap+SV+
MDG+Sp+R
474 85,4 241 79,5 715 83,4 3,8
H+Frp+
KrF+V
74 13,3 54 17,8 128 15,0 -4,8
Stemmeberettigede: 1 024
Opptalte stemmer: 858
Fremmøte: 83,8 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:41 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier