Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Rendalen - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 125 25,7 220 33,1 345 30,1 -3,1
H 22 4,5 34 5,1 56 4,9 -1,5
Frp 21 4,3 31 4,7 52 4,5 -2,2
SV 19 3,9 26 3,9 45 3,9 -0,7
Sp 254 52,2 310 46,6 564 49,2 3,2
KrF 4 0,8 3 0,5 7 0,6 0,0
V 3 0,6 2 0,3 5 0,4 -0,1
MDG 7 1,4 1 0,2 8 0,7 0,0
R 15 3,1 19 2,9 34 3,0 2,5
Andre 10 2,1 13 2,0 23 2,0 1,8
Ap+SV+
MDG+Sp+R
420 86,2 576 86,6 996 86,9 1,9
H+Frp+
KrF+V
50 10,3 70 10,5 120 10,4 -3,8
Stemmeberettigede: 1 420
Opptalte stemmer: 1 152
Fremmøte: 81,0 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier