Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Lier - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 2 486 27,5 1 516 26,5 4 002 27,3 1,1
H 2 745 30,4 1 591 27,8 4 336 29,6 -2,7
Frp 897 9,9 719 12,6 1 616 11,0 -5,1
SV 558 6,2 241 4,2 799 5,5 0,4
Sp 837 9,3 662 11,6 1 499 10,2 2,7
KrF 159 1,8 118 2,1 277 1,9 -0,4
V 422 4,7 304 5,3 726 5,0 -0,3
MDG 390 4,3 147 2,6 537 3,7 0,9
R 288 3,2 133 2,3 421 2,9 1,8
DEMN 96 1,1 59 1,0 155 1,1 1,0
PP 42 0,5 24 0,4 66 0,5 0,5
HELSE 22 0,2 21 0,4 43 0,3 -0,2
PS 24 0,3 16 0,3 40 0,3 0,3
INP 15 0,2 18 0,3 33 0,2 0,2
AAN 17 0,2 7 0,1 24 0,2 0,2
KRISTNE 10 0,1 9 0,2 19 0,1 0,0
LIBS 11 0,1 6 0,1 17 0,1 -0,1
PIR 6 0,1 9 0,2 15 0,1 0,1
FNB 4 0,0 7 0,1 11 0,1 0,1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
4 559 50,5 2 699 47,2 7 258 49,6 6,9
H+Frp+
KrF+V
4 223 46,8 2 732 47,8 6 955 47,5 -8,5
Stemmeberettigede: 18 522
Opptalte stemmer: 14 746
Fremmøte: 79,6 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Lier | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier