Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Hol - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 291 21,0 214 19,2 505 20,3 -0,6
H 337 24,3 235 21,0 572 23,0 -3,9
Frp 107 7,7 149 13,3 256 10,3 -4,6
SV 65 4,7 52 4,7 117 4,7 1,7
Sp 405 29,2 337 30,2 742 29,8 5,0
KrF 28 2,0 19 1,7 47 1,9 -0,6
V 48 3,5 36 3,2 84 3,4 0,3
MDG 37 2,7 19 1,7 56 2,2 0,6
R 45 3,2 17 1,5 62 2,5 1,5
Andre -14 -1,0 6 0,5 -8 -0,3 0,2
Ap+SV+
MDG+Sp+R
843 60,8 639 57,2 1 482 59,5 8,2
H+Frp+
KrF+V
520 37,5 439 39,3 959 38,6 -8,8
Stemmeberettigede: 3 190
Opptalte stemmer: 2 503
Fremmøte: 78,5 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier