Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Flå - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 82 23,8 49 19,8 131 22,2 -3,9
H 65 18,8 40 16,1 105 17,8 2,3
Frp 28 8,1 33 13,3 61 10,3 -6,5
SV 8 2,3 5 2,0 13 2,2 0,7
Sp 127 36,8 101 40,7 228 38,6 6,0
KrF 5 1,4 2 0,8 7 1,2 -0,1
V 9 2,6 3 1,2 12 2,0 0,0
MDG 5 1,4 4 1,6 9 1,5 -0,8
R 9 2,6 2 0,8 11 1,9 0,5
Andre 2 0,6 3 1,2 5 0,9 2,5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
231 67,0 161 64,9 392 66,4 2,5
H+Frp+
KrF+V
107 31,0 78 31,5 185 31,3 -4,3
Stemmeberettigede: 777
Opptalte stemmer: 593
Fremmøte: 76,2 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier