Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Frogn - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 1 103 20,8 1 023 23,1 2 126 21,9 -0,4
H 1 853 34,9 1 409 31,8 3 262 33,7 -3,2
Frp 581 10,9 467 10,5 1 048 10,8 -4,2
SV 344 6,5 306 6,9 650 6,7 1,4
Sp 356 6,7 286 6,4 642 6,6 2,1
KrF 59 1,1 66 1,5 125 1,3 -0,4
V 332 6,3 361 8,1 693 7,2 1,1
MDG 325 6,1 208 4,7 533 5,5 1,1
R 213 4,0 132 3,0 345 3,6 1,7
Andre -182 -3,4 -84 -1,9 -266 -2,7 -0,1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 341 44,1 1 955 44,1 4 296 44,3 5,9
H+Frp+
KrF+V
2 825 53,2 2 303 51,9 5 128 53,0 -6,7
Stemmeberettigede: 11 820
Opptalte stemmer: 9 745
Fremmøte: 82,4 %
Oppdatert: 17/9 kl 13:55:46 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Frogn | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier