Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Nordre Follo - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 4 938 25,0 3 885 26,8 8 823 25,9 -0,1
H 5 785 29,2 3 980 27,4 9 765 28,6 -3,6
Frp 1 660 8,4 1 550 10,7 3 210 9,4 -4,1
SV 1 675 8,5 987 6,8 2 662 7,8 1,0
Sp 1 030 5,2 931 6,4 1 961 5,8 1,8
KrF 482 2,4 362 2,5 844 2,5 -0,2
V 1 468 7,4 1 118 7,7 2 586 7,6 0,6
MDG 1 229 6,2 599 4,1 1 828 5,4 1,5
R 832 4,2 497 3,4 1 329 3,9 1,8
Andre -539 -2,7 -193 -1,3 -732 -2,2 0,1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
9 704 49,0 6 899 47,5 16 603 48,8 6,0
H+Frp+
KrF+V
9 395 47,5 7 010 48,3 16 405 48,1 -7,3
Stemmeberettigede: 42 202
Opptalte stemmer: 34 306
Fremmøte: 81,3 %
Oppdatert: 17/9 kl 13:55:46 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Nordre Follo | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier