Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Aremark - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 49 17,8 110 18,3 159 18,3 -0,6
H 23 8,4 65 10,8 88 10,1 -5,0
Frp 27 9,8 46 7,7 73 8,4 -2,9
SV 15 5,5 9 1,5 24 2,8 1,1
Sp 124 45,1 272 45,3 396 45,5 7,2
KrF 12 4,4 51 8,5 63 7,2 -1,9
V 5 1,8 7 1,2 12 1,4 0,3
MDG 3 1,1 5 0,8 8 0,9 -1,0
R 7 2,5 19 3,2 26 3,0 2,2
Andre 7 2,5 7 1,2 14 1,6 1,4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
198 72,0 415 69,2 613 70,5 8,9
H+Frp+
KrF+V
67 24,4 169 28,2 236 27,1 -9,5
Stemmeberettigede: 1 065
Opptalte stemmer: 875
Fremmøte: 82,2 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:30 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier