Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Oslo - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 50 857 21,7 36 301 24,7 87 158 23,0 -5,4
H 55 643 23,8 33 699 22,9 89 342 23,5 -2,9
Frp 13 593 5,8 9 191 6,3 22 784 6,0 -3,5
SV 32 789 14,0 17 593 12,0 50 382 13,3 4,0
Sp 7 097 3,0 4 856 3,3 11 953 3,1 1,0
KrF 4 222 1,8 2 700 1,8 6 922 1,8 -0,3
V 21 881 9,3 16 261 11,1 38 142 10,0 1,6
MDG 22 134 9,4 10 064 6,8 32 198 8,5 2,5
R 20 299 8,7 11 053 7,5 31 352 8,3 2,0
Andre -16 382 -7,0 -6 484 -4,4 -22 866 -6,0 -1,4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
133 176 56,8 79 867 54,3 213 043 56,2 4,1
H+Frp+
KrF+V
95 339 40,7 61 851 42,1 157 190 41,3 -5,1
Stemmeberettigede: 485 656
Opptalte stemmer: 381 247
Fremmøte: 78,5 %
Oppdatert: 17/9 kl 10:57:51 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Oslo | Kommuneoversikt | Vis alle partier