Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Hamarøy - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 225 27,2 150 20,9 375 24,4 0,0
H 91 11,0 104 14,5 195 12,7 0,0
Frp 75 9,1 107 14,9 182 11,8 0,0
SV 66 8,0 54 7,5 120 7,8 0,0
Sp 202 24,5 199 27,7 401 26,1 0,0
KrF 24 2,9 17 2,4 41 2,7 0,0
V 37 4,5 14 1,9 51 3,3 0,0
MDG 26 3,1 14 1,9 40 2,6 0,0
R 58 7,0 33 4,6 91 5,9 0,0
Andre -4 -0,5 4 0,6 0 0,0 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
577 69,9 450 62,6 1 027 66,8 0,0
H+Frp+
KrF+V
227 27,5 242 33,7 469 30,5 0,0
Stemmeberettigede: 2 080
Opptalte stemmer: 1 545
Fremmøte: 74,2 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier