Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Sortland - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 703 23,9 543 20,4 1 246 22,4 2,2
H 447 15,2 462 17,3 909 16,3 -3,1
Frp 369 12,6 387 14,5 756 13,6 -2,9
SV 252 8,6 204 7,6 456 8,2 0,6
Sp 671 22,8 708 26,5 1 379 24,8 0,2
KrF 42 1,4 46 1,7 88 1,6 -0,2
V 67 2,3 47 1,8 114 2,0 -0,5
MDG 100 3,4 43 1,6 143 2,6 0,7
R 173 5,9 99 3,7 272 4,9 1,8
Andre 16 0,5 41 1,5 57 1,0 0,6
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 899 64,6 1 597 59,9 3 496 62,9 5,5
H+Frp+
KrF+V
925 31,5 942 35,3 1 867 33,5 -6,7
Stemmeberettigede: 7 876
Opptalte stemmer: 5 607
Fremmøte: 71,2 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:32 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Sortland | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier