Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Vågan - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 707 25,2 573 27,7 1 280 26,4 4,4
H 542 19,4 325 15,7 867 17,9 -2,8
Frp 292 10,4 240 11,6 532 11,0 -5,1
SV 287 10,2 160 7,7 447 9,2 -0,5
Sp 382 13,6 406 19,6 788 16,3 -0,2
KrF 28 1,0 13 0,6 41 0,8 -0,5
V 140 5,0 67 3,2 207 4,3 -0,9
MDG 124 4,4 58 2,8 182 3,8 1,3
R 212 7,6 127 6,1 339 7,0 2,5
Andre -37 -1,3 12 0,6 -25 -0,6 0,9
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 712 61,1 1 324 63,9 3 036 62,7 7,5
H+Frp+
KrF+V
1 002 35,8 645 31,1 1 647 34,0 -9,3
Stemmeberettigede: 6 921
Opptalte stemmer: 4 872
Fremmøte: 70,1 %
Oppdatert: 20/9 kl 16:40:02 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Vågan | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier