Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Evenes - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 102 28,1 134 28,9 236 28,6 6,1
H 68 18,7 58 12,5 126 15,3 -11,1
Frp 48 13,2 68 14,7 116 14,1 -2,8
SV 19 5,2 25 5,4 44 5,3 -0,1
Sp 66 18,2 107 23,1 173 21,0 3,5
KrF 12 3,3 19 4,1 31 3,8 0,4
V 8 2,2 5 1,1 13 1,6 -1,3
MDG 12 3,3 1 0,2 13 1,6 -0,4
R 14 3,9 25 5,4 39 4,7 3,1
Andre 2 0,6 18 3,9 20 2,4 3,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
213 58,7 292 62,9 505 61,2 12,2
H+Frp+
KrF+V
136 37,5 150 32,3 286 34,8 -14,8
Stemmeberettigede: 1 031
Opptalte stemmer: 827
Fremmøte: 80,2 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier