Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Beiarn - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 58 23,0 112 28,6 170 26,5 -2,1
H 28 11,1 25 6,4 53 8,3 -5,3
Frp 24 9,5 54 13,8 78 12,2 -1,7
SV 11 4,4 8 2,0 19 3,0 -0,1
Sp 93 36,9 170 43,4 263 41,0 6,4
KrF 3 1,2 1 0,3 4 0,6 -0,8
V 4 1,6 1 0,3 5 0,8 -0,4
MDG 5 2,0 2 0,5 7 1,1 -0,4
R 9 3,6 9 2,3 18 2,8 1,6
Andre 12 4,8 5 1,3 17 2,6 3,1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
176 69,8 301 76,8 477 74,4 5,4
H+Frp+
KrF+V
59 23,4 81 20,7 140 21,9 -8,2
Stemmeberettigede: 825
Opptalte stemmer: 644
Fremmøte: 77,9 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier