Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Rana - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 3 931 41,4 1 911 36,2 5 842 39,8 6,9
H 1 720 18,1 1 012 19,2 2 732 18,6 -2,2
Frp 547 5,8 359 6,8 906 6,2 -9,1
SV 704 7,4 301 5,7 1 005 6,8 -0,7
Sp 1 098 11,6 922 17,5 2 020 13,8 1,0
KrF 121 1,3 55 1,0 176 1,2 -0,5
V 225 2,4 129 2,4 354 2,4 0,4
MDG 229 2,4 63 1,2 292 2,0 -0,1
R 641 6,7 259 4,9 900 6,1 2,5
Andre 61 0,6 98 1,9 159 1,1 2,1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
6 603 69,5 3 456 65,6 10 059 68,5 9,6
H+Frp+
KrF+V
2 613 27,5 1 555 29,5 4 168 28,4 -11,4
Stemmeberettigede: 20 208
Opptalte stemmer: 14 778
Fremmøte: 73,1 %
Oppdatert: 20/9 kl 16:40:02 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Rana | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier