Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Alstahaug - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 797 27,8 251 22,2 1 048 26,3 -1,6
H 265 9,2 120 10,6 385 9,7 -7,7
Frp 303 10,6 146 12,9 449 11,3 -4,9
SV 201 7,0 44 3,9 245 6,2 0,0
Sp 863 30,1 398 35,1 1 261 31,7 10,7
KrF 22 0,8 10 0,9 32 0,8 -0,8
V 38 1,3 17 1,5 55 1,4 -0,6
MDG 53 1,8 13 1,1 66 1,7 -0,3
R 224 7,8 75 6,6 299 7,5 3,2
Andre 49 1,7 27 2,4 76 1,9 2,8
Ap+SV+
MDG+Sp+R
2 138 74,5 781 68,9 2 919 73,4 12,0
H+Frp+
KrF+V
628 21,9 293 25,9 921 23,2 -14,0
Stemmeberettigede: 5 577
Opptalte stemmer: 4 001
Fremmøte: 71,8 %
Oppdatert: 20/9 kl 16:40:18 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier