Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Brønnøy - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 700 29,2 593 29,2 1 293 29,4 0,2
H 261 10,9 183 9,0 444 10,1 -7,5
Frp 284 11,8 242 11,9 526 11,9 -4,1
SV 165 6,9 126 6,2 291 6,6 0,5
Sp 590 24,6 623 30,7 1 213 27,5 6,6
KrF 37 1,5 17 0,8 54 1,2 -0,2
V 52 2,2 29 1,4 81 1,8 -0,1
MDG 61 2,5 19 0,9 80 1,8 -0,6
R 156 6,5 116 5,7 272 6,2 3,5
Andre 31 1,3 40 2,0 71 1,6 2,3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 672 69,7 1 477 72,8 3 149 71,5 10,2
H+Frp+
KrF+V
634 26,4 471 23,2 1 105 25,0 -11,9
Stemmeberettigede: 5 947
Opptalte stemmer: 4 427
Fremmøte: 74,6 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier