Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Sømna - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 123 23,1 153 21,3 276 22,0 -1,1
H 31 5,8 28 3,9 59 4,7 -4,1
Frp 36 6,8 63 8,8 99 7,9 -4,4
SV 34 6,4 30 4,2 64 5,1 1,2
Sp 255 47,8 372 51,7 627 50,1 5,7
KrF 5 0,9 12 1,7 17 1,4 -0,8
V 8 1,5 6 0,8 14 1,1 0,4
MDG 1 0,2 6 0,8 7 0,6 -1,0
R 32 6,0 37 5,1 69 5,5 3,4
Andre 7 1,3 6 0,8 13 1,0 1,6
Ap+SV+
MDG+Sp+R
445 83,5 598 83,1 1 043 83,3 8,2
H+Frp+
KrF+V
80 15,0 109 15,1 189 15,1 -8,9
Stemmeberettigede: 1 545
Opptalte stemmer: 1 253
Fremmøte: 81,1 %
Oppdatert: 29/9 kl 10:34:35 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier