Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Narvik - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 1 837 33,0 1 804 29,6 3 641 31,4 0,0
H 816 14,6 1 029 16,9 1 845 15,9 0,0
Frp 664 11,9 998 16,4 1 662 14,3 0,0
SV 525 9,4 388 6,4 913 7,9 0,0
Sp 908 16,3 1 080 17,7 1 988 17,2 0,0
KrF 103 1,8 157 2,6 260 2,2 0,0
V 108 1,9 90 1,5 198 1,7 0,0
MDG 136 2,4 92 1,5 228 2,0 0,0
R 321 5,8 223 3,7 544 4,7 0,0
Andre 19 0,3 61 1,0 80 0,7 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 727 66,9 3 587 58,8 7 314 63,2 0,0
H+Frp+
KrF+V
1 691 30,3 2 274 37,3 3 965 34,1 0,0
Stemmeberettigede: 16 261
Opptalte stemmer: 11 671
Fremmøte: 71,7 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Narvik | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier